Noodhulp voor mensen met een hoog inkomen? ‘Gevoelsmatig zeg ik nee’

Hulp voor werknemers met hogere inkomens vinden de Tweede Kamer en minister Hoekstra niet per se nodig.

Noodhulp voor mensen met een hoog inkomen? ‘Gevoelsmatig zeg ik nee’
Hulp voor werknemers met hogere inkomens vinden de Tweede Kamer en minister Hoekstra niet per se nodig.